Tin mới nhất

Hội thảo khoa học “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”

Nhằm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969 - 9/2019), gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng ngày 06/9/2019, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” do ThS. Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng nhà trường làm chủ trì.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, lãnh đạo các phòng, khoa và giảng viên nhà trường.

Hội thảo đã nhận được 26 bài tham luận, trong đó 07 tác giả được chọn trình bày tại buổi hội thảo. Với nhiều lượt ý kiến của các đồng chí tham dự góp phần làm rõ hơn những vấn đề trong Di chúc, như: giá trị và ý nghĩa bản Di chúc thông qua những tư liệu lịch sử; về xây dựng Đảng, tư tưởng đoàn kết, thống nhất trong Đảng; vị trí văn hóa; phát huy nguồn lực con người; chăm lo bồi dưỡng thế hệ đoàn viên và thanh niên; tăng cường đoàn kết quốc tế.

Qua buổi hội thảo này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tình cảm và ý chí quyết tâm của đội ngũ trí thức tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời kỳ đổi mới./.


Kết quả điểm