Tin mới nhất

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính, Khóa 10 - Năm 2019

Chiều 31/10/2019, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính, Khóa 10 - Năm 2019, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

Đến dự buổi lễ khai giảng có ThS. Dụng Văn Duy - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; Đại diện lãnh đạo các phòng, khoa của nhà trường cùng toàn thể 88 học viên tham dự.

Thời gian khóa học là 6 tuần. Qua khóa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và một số kỹ năng trong hoạt động quản lý, điều hành. Bên cạnh đó học viên còn được nghe các báo cáo về kinh tế - xã hội của địa phương, đây cũng là cơ hội để các đồng chí đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, ở các cương vị công tác khác nhau có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của mình. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cán bộ, công chức, viên chức; tìm ra giải pháp thích hợp trước những vấn đề phong phú và phức tạp của cuộc sống đặt ra nhất là trong công tác lãnh đạo cơ quan, đơn vị./.


Kết quả điểm