Tin mới nhất

Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89 (2018 - 2019)

Sáng ngày 04/11/2019, Trường Chính trị Bình Thuận tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa cho Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Thi tốt nghiệp là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo chương trình trung cấp LLCT - HC, thông qua kỳ thi nhằm đánh giá toàn diện kết quả học tập và rèn luyện của mỗi học viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo, làm cơ sở để xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp LLCT - HC cho học viên.

Tham dự lễ khai mạc có ThS. Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Hội đồng thi, các thành viên trong Hội đồng thi và 51 học viên của lớp.

Kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa diễn ra từ ngày 04/11 - 05/11/2019 với 03 Khối kiến thức. Học viên tham gia kỳ thi bằng hình thức thi tự luận, với thời gian 180 phút/môn, được lựa chọn trong mỗi khối kiến thức./.


Kết quả điểm