Tin mới nhất

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chính quyền cơ sở - Lớp thứ nhất (Năm 2019)

Sáng ngày 04/11/2019, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chính quyền cơ sở - Lớp thứ nhất (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

Đến dự buổi lễ khai giảng có ThS. Dụng Văn Duy - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; Đại diện lãnh đạo các phòng, khoa của nhà trường cùng toàn thể 80 học viên tham dự.

Thời gian khóa học là 2 tuần. Qua khóa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã; kỹ năng, quản lý, điều hành công việc của UBND cấp xã; quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, dân tộc và tôn giáo. Bên cạnh đó, học viên còn làm bài tập xử lý tình huống và viết bài thu hoạch, đây cũng là cơ hội để các đồng chí đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, ở các cương vị công tác khác nhau có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của mình. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cấp xã; kỹ năng điều hành cuộc họp của cán bộ, công chức, viên chức và những hoạt động không chuyên trách cấp xã; tìm ra giải pháp thích hợp trước những vấn đề phong phú và phức tạp của cuộc sống đặt ra nhất là trong công tác lãnh đạo cơ quan, đơn vị./.


Kết quả điểm