Tin mới nhất

Khai mạc Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQVN cấp xã - Năm 2017

Sáng ngày 21/8/2017, Sở Nội vụ và UBMTTQ tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận khai mạc lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQVN cấp xã - Năm 2017.

Đến dự khai mạc có Thạc sĩ Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và 125 học viên của lớp tham dự.

Trong 03 ngày diễn ra lớp học, các học viên sẽ được Báo cáo viên giới thiệu 08 chuyên đề: Phương pháp tập hợp, nắm bắt, phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và định hướng dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp; đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và các hoạt động tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; Cải cách hành chính; MTTQ Việt Nam với công tác phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc và chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo. Phổ biến những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế; Kỹ năng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Công tác tiếp công dân của MTTQ Việt Nam; Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Công tác văn phòng./.


Kết quả điểm