Tin mới nhất

Image

Hàm Thuận Bắc: đã có trên 56% cơ sở đảng tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch 176-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, đến đầu tháng 6/2020 đã có 21/37 cơ sở đảng đã tổ chức xong đại hội, đạt 56,7% kế hoạch.

Kết quả điểm

Tài liệu tuyên truyền