VĂN BẢN

STT Tiêu đề Kí hiệu Ngày phát hành Tải về
1

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh (bổ sung, điều chỉnh)

1830-QĐ/TU 11/11/2019 Tải về
2

tổ chức tổng kết năm 2019

72-KH/TCT 06/11/2019 Tải về
3

về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 bổ sung trong năm của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

286-QĐ/TCT 01/10/2019 Tải về
4

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC - Năm 2022

57/KH-TCT 30/08/2019 Tải về
5

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC - Năm 2021

56/KH-TCT 30/08/2019 Tải về
6

Phát hành bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 4 kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo việt Nam (20/11/11982 - 20/11/2019)

58-KH/TCT 29/08/2019 Tải về
7

Hướng dẫn số 02 về việc thực hiện hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

02-HD/TCT 21/08/2019 Tải về
8

về việc công bố công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

217/QĐ-TCT 16/08/2019 Tải về
9

Hướng dẫn số 01 về việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG, ngày 02/5/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Số 01-HD/TCT 07/08/2019 Tải về
10

về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

203-QĐ/TCT 06/08/2019 Tải về
11

Phát hành bản tin số 3 kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

41-KH/TCT 11/07/2019 Tải về
12

Về việc thành lập Ban biên tập tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

164 08/07/2019 Tải về
13

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

161 08/07/2019 Tải về
14

Về việc ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

134 08/07/2019 Tải về
15

Ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2252-QĐ/HVCTQG 16/05/2019 Tải về
16

Thông báo số 924 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

924-TB/HVCTQG 12/12/2018 Tải về
17

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

115/QĐ-TCT 02/05/2019 Tải về
18

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Khoa Nhà nước và pháp luật

113/QĐ-TCT 02/05/2019 Tải về
19

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

112/QĐ-TCT 02/05/2019 Tải về
20

Phát hành bản tin số 2 kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

24/KH-TCT 03/05/2019 Tải về
21

về việc ban hành Quy chế làm việc của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, chỉnh sửa)

57-QĐ/ĐU 23/04/2019 Tải về
22

Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Tổ Thanh tra Giáo dục của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

107/QĐ-TCT 22/04/2019 Tải về
23

Qui định 09 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

09-QĐi/TW 17/04/2019 Tải về
24

Hướng dẫn số 02 điều chỉnh, bổ sung việc thực hiện bộ Quy chế quản lý đào tạo

Số 02/HD-TCT 17/04/2019 Tải về
25

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh

Số 18-QĐi/TU 17/04/2019 Tải về