Tin mới nhất

Image

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung - mở tại tỉnh Bình Thuận

  • Nam Sơn
  • /
  • 14.10.2021 - 10:47

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 10/2021, sáng ngày 13/10/2021, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Bình Thuận, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K72.B40.BT, hệ không tập trung (mở tại Bình Thuận), khóa học 2021 - 2023, bằng hình thức trực tuyến.

Kết quả điểm

Tài liệu tuyên truyền

Hướng dẫn tra cứu thư viện số