Tin mới nhất

Image

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tham gia Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, giảng viên chuyên ngành văn hóa và phát triển, nhà nước và pháp luật

Thực hiện thông báo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc mở Lớp Bồi dưỡng, cập nhật những nội dung mới về xây dựng, phát triển văn hóa, con người năm 2020 và Lớp Cập nhật kiến thức mới về nhà nước và pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã cử 01 Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở và 01 Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật tham gia khóa học từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020. Các lớp học được diễn ra tại Học viện Trung tâm (Hà Nội).

Kết quả điểm

Tài liệu tuyên truyền